1a w Londynie

Klasa Ia w pierwszej połowie stycznia uczestniczyła w warsztatach językowych w Londynie. Oprócz swobodnego przyswajania języka młodzież miała okazję zwiedzić atrakcyjne londyńskie muzea, rejsie po Tamizie z wizytą w Obserwatorium w Greenwich oraz uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym jakim był musical Mamma Mia.