Zasady rekrutacji

Profile klas (w zakresie rozszerzonym uczeń realizuje 2- 3 przedmioty) 2024/2025

KlasaProfilPrzedmioty liczone w rekrutacjiNarzucone przedmioty kierunkowe - poziom rozszerzonyPrzedmioty rozszerzone do wyboru 
I ADwujęzycznaJ. polskiPoziom C1 - J. angielskiJ. hiszpański,
J. angielski*Nauczane dwujęzycznie: Historia, Geografia, ChemiaJ. polski,
MatematykaHistoria albo Geografia, Wiedza o społeczeństwie
Historia
*obowiązuje test kompetencji 10 czerwca 2024
I BPHumanistyczna-prawniczaJęzyk polskiJ. polski lub historia (lub oba przedmioty)J. hiszpański,
J.angielskidodatkowo:J. angielski,
MatematykaPodstawy prawaWiedza o społeczeństwie albo biologia albo geografia
Historia
I BLhumanistyczna - lingwistycznaJęzyk polskijęzyk angielskij. hiszpański albo j.polski
J.angielskihistoria albo Wiedza o społeczeństwie
Matematykaalbo geografia
Historia
I CPolitechnicznaJęzyk polskiMatematyka albo geografia (lub oba przedmioty)J. angielski,
J.angielskiFizyka albo Chemia 
Matematykaalbo Informatyka
Fizyka
I DBiomedycznaJęzyk polskiBiologia albo Chemia (lub oba przedmioty)Matematyka albo Język polski
J.angielskiJ. angielski,
Matematyka
Chemia