Zasady rekrutacji

Profile klas (w zakresie rozszerzonym uczeń realizuje 2- 3 przedmioty) 2023/2024

KlasaProfilPrzedmioty liczone w rekrutacjiNarzucone przedmioty kierunkowe - poziom rozszerzonyPrzedmioty rozszerzone do wyboru 
I ADwujęzycznaJ. polskiPoziom C1 - J. angielskiJ. hiszpański,
J. angielski*Nauczane dwujęzycznie: Historia, Geografia, ChemiaJ. polski,
MatematykaHistoria albo Geografia, Wiedza o społeczeństwie albo biologia
Historia
*obowiązuje test kompetencji 6 czerwca 2023
I B HumanistycznaJęzyk polskiJ. polski lub historia (lub oba przedmioty)J. hiszpański,
J.angielskidodatkowo:J. angielski,
MatematykaPodstawy prawaWiedza o społeczeństwie albo biologia
Historia
I CPrzyrodnicza  Język polskiMatematyka albo geografia (lub oba przedmioty)J. angielski,
J.angielskifizyka albo geografia, 
Matematykainformatyka albo chemia
Geografia
I DPolitechnicznaJęzyk polskiMatematykaJ. angielski,
J.angielskiFizyka albo Geografia, 
MatematykaInformatyka
Fizyka
I EBiomedycznaJęzyk polskiBiologiaChemia,
J.angielskiJ. angielski,
Matematykamatematyka
Chemia
IFLingwistycznaJęzyk polskijęzyk angielskijęzyk hiszpański,
J.angielskijęzyk polski albo matematykawiedza o społeczeństwie albo geografia
Matematyka
Geografia