Polityka prywatności

1. Adres naszej strony internetowej to: www.xivlo.pl Administratorem strony jest XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem email sekretariat@xivlo.edu.gdynia.pl 
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w
celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies, takie jak kod śledzenia Google Analytics  w celu analizy statystyk Strony; może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do
podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek
podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione. 
5. Użytkownikowi przysługują prawo do: 
 – żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 – przenoszenia danych;

 – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.