Polityka prywatności

1. Adres naszej strony internetowej to: www.xivlo.pl Administratorem strony jest XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail sekretariat@xivlo.edu.gdynia.pl 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych wcelach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej,…

Informacja dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1…

Klauzula informacyjna – rekrutacja do szkoły

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz…

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjnadla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnegoDziałając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –…

Ogólna klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mi. Kopernika w Gdyni, adres do korespondencji: 81-049 Gdynia ul. Wejherowska 55, e-mail liceum@xivlo.pl Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody….