Kalendarz XIV LO

01.09.2022Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023,
Diagnoza umiejętności z j. angielskiego – klasy I
05.09.2022Diagnoza umiejętności – j. polski (klasy I)
06.09.2022Diagnoza umiejętności – matematyka (klasy I )
07.09.2022Zebranie rodziców klas drugich i trzecich po SP godz. 17.30
21.09.2022Zebranie z rodzicami klas czwartych 17.30 4a, 4b, 4f: 18.30 4c, 4d, 4e
21.09.2022Zebranie z rodzicami klasy I omówienie wyników diagnoz 17.30
3-4-5.10.2022 Sprawdzian przedmaturalny język angielski ustny
13.10.2022Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11.2021Wszystkich Świętych
11.11.2022Dzień Niepodległości – dzień ustawowo wolny od zajęć
15 -17.11.2022Sprawdzian  przedmaturalny  z przedmiotów obowiązkowych
01.12.2022Zebranie z rodzicami na m-c przed klasyfikacją semestralną
22.12.2022Koniec I semestru dla klas maturalnych
23.12 – 31.12.2022Przerwa świąteczna
1.01.2023Nowy Rok 
6.01.2023Święto Trzech Króli
9-10-11.01 2023Sprawdzian przedmaturalny z języka polskiego – ustny
12-13.01.2023Sprawdziany przedmaturalne z przedmiotów rozszerzonych
12.01.2023Zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru
16.01 – 27.01.2023Ferie zimowe
21.03 – 23.03.2023Sprawdzian przedmaturalny z przedmiotów obowiązkowych
22.03.2023Zebranie z rodzicami na m – c przed klasyfikacją końcową maturzystów
6.04 – 11.04.2023Przerwa Świąteczna
28.04.2023Pożegnanie maturzystów
01.05 – 3.05.2023Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.
4, 5, 8, 9 .05.2023Matura – dni wolne od zajęć edukacyjnych
17.05.2023Zebranie z rodzicami na m-c przed klasyfikacją roczną
8.06.2023Boże Ciało
9.06.2023dzień wolny od zajęć edukacyjnych
23.06.2023Uroczyste zakończenie roku szkolnego