Kalendarz XIV LO

04.09.2023Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024,
Diagnoza umiejętności z j. angielskiego – klasy I
13.09.2023Diagnoza umiejętności – j. polski (klasy I)
12.09.2023Diagnoza umiejętności – matematyka (klasy I )
13.09.2023Zebranie rodziców klas drugich i trzecich po SP godz. 17.30
27.09.2023Zebranie z rodzicami klas czwartych 18.15 4a, 4b, 4c, 4d, - procedury egzaminu maturalnego
27.09.2023Zebranie z rodzicami klasy I omówienie wyników diagnoz 17.30
9-10-11.10.2023 Sprawdzian przedmaturalny język angielski ustny
14.10.2023Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2023Wszystkich Świętych
02.11.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2023Dzień Niepodległości – dzień ustawowo wolny od zajęć
14 -16.11.2023Sprawdzian  przedmaturalny  z przedmiotów obowiązkowych
29.11.2023Zebranie z rodzicami na m-c przed klasyfikacją semestralną godz. 17.30
21.12.2023Koniec I semestru
22.12.2023Wigilie klasowe
23.12 – 31.12.2023Przerwa świąteczna
1.01.2024Nowy Rok 
6.01.2024Święto Trzech Króli
8-9-10.01 2024Sprawdzian przedmaturalny z języka polskiego – ustny
16-17.01.2024Sprawdziany przedmaturalne z przedmiotów rozszerzonych
24.01.2024Zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru
29.01 – 11.02.2024Ferie zimowe
12-13-14.03.2024Sprawdzian przedmaturalny z przedmiotów obowiązkowych
26.03.2024Zebranie z rodzicami na m – c przed klasyfikacją końcową maturzystów, godz.17.30
28.03 – 2.04.2024Przerwa Świąteczna
24-25-26.04.2024Sprawdzian roczny dla klasy pierwszych, drugich i trzecich
26.04.2024Pożegnanie maturzystów
01.05 – 3.05.2024Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.
6,7,8,9,10.05.2024Matura – dni wolne od zajęć edukacyjnych
21.05.2024Zebranie z rodzicami na m-c przed klasyfikacją roczną
30.05.2024Boże Ciało
31.05.2024dzień wolny od zajęć edukacyjnych
21.06.2024Uroczyste zakończenie roku szkolnego