Szanowni Państwo
Do publicznych szkół ponadpodstawowych w Trójmieście obowiązuje elektroniczna rekrutacja. Uczniowie gdyńskich szkół otrzymują hasła i instrukcje do logowania w szkołach podstawowych, natomiast uczniowie z innych rejonów muszą sami wygenerować sobie hasło.
1. Należy w przeglądarkę wpisać adres: https://nabor-pomorze.edu.com.pl
2. Pojawi się strona ” Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej – tam należy wybrać odpowiednią dla kandydata ścieżkę – po klasie 8.
3. Po kliknięciu pojawi się strona – Aktualności – tam po lewej stronie w zakładce Pomoc znajduje się podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie ze wszystkimi instrukcjami. Wniosek jest generowany z systemu, po wyborze preferowanych szkół (w Gdyni można wybrać dowolną liczbę szkół) i oddziałów oraz wprowadzeniu danych kandydata. Wydrukowany wniosek, podpisany przez rodzica i kandydata, dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru od 16 maja do 20 czerwca. 
4. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu sprawdzianu ósmoklasisty kandydat spoza Gdyni winien sam wprowadzić do systemu elektronicznego swoje wyniki/ osiągnięcia. Szkoła I wyboru weryfikuje osiągnięcia w momencie dostarczenia kopii.

Masz problem z logowaniem do systemu Vulcan – Pobierz podręcznik użytkownika