Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, co przyczynia się do poszerzania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej