Szanowni Państwo,

w związku z przejęciem przez szkołę zadań związanych z ZFŚS dla emerytów i rencistów Komisja Socjalna działająca przy  XIV Liceum Ogólnokształcącym informuje:

  1. Wyznaczeni członkowie Komisji Socjalnej są do Państwa dyspozycji wyłącznie w czwartki w godzinach: 10.00 – 14.00 (poza dniami wolnymi w szkole). W tym czasie osoby zainteresowane mogą składać wnioski osobiście. Możliwe jest przesłanie podpisanych wniosków na adres szkoły -pocztą lub przesłanie skanów podpisanych wniosków na adres: 14_liceum@o2.pl
  2. Regulamin ZFŚS i wnioski są dostępne na stronie www szkoły oraz w bibliotece XIV Liceum Ogólnokształcącego

Zgodnie z Regulaminem aby móc skorzystać ze świadczeń funduszu należy złożyć następujące dokumenty w nieprzekraczalnym terminie od 20 maja do 15 czerwca:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym w minionym roku kalendarzowym (dane na podstawie deklaracji PIT),
  • decyzję o waloryzacji emerytury lub renty na rok bieżący (dotyczy emerytów i rencistów).

Dokumenty należy złożyć w bibliotece osobiście, przesłać na adres szkoły – pocztą lub elektronicznie.

Terminy składania wniosków:

LpRodzaj świadczenia – dofinansowanieTerminy składania wniosków
1Wypoczynek dzieci i młodzieży osób uprawnionychdo 15 listopada
2Wypoczynek we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”od 20 maja do 15 czerwca
3Zapomogido 15 listopada
4Pożyczki mieszkaniowedo 15 listopada
5Świadczenia świąteczneod 1 października  do 15 listopada