REKRUTACJA 2024/25
Charakterystyka klas XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika.

Uczeń wybiera przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Musi wybrać dwa przedmioty, może wybrać trzeci. Konfiguracja przedmiotów drugiego lub trzeciego jest dowolna. Wybiera również drugi język obcy spośród: język hiszpański (możliwy poziom podstawowy lub rozszerzony lub niemiecki (poziom podstawowy)