Srebrna szkoła 2023 w rankingu Perspektyw

Miło nam się pochwalić że ponownie uzyskaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu Perspektyw. W tym roku jesteśmy 6 liceum w Gdyni, 23 szkołą w województwie pomorskim i 350 szkołą w Polsce. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, w szczególności ubiegłorocznym maturzystom